KỈ NIỆM 60 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM