NGHIÊN CỨU VIÊN


 

Các nghiên cứu viên tham gia vào các hoạt động khoa học tại Trung tâm và tham gia triển khai các hoạt động khoa học - công nghệ do Trung tâm đề xuất.


- GS.TS Võ Văn Sen

- GS.TSKH Trần Ngọc Thêm

- PGS.TS Lê Giang

- PGS.TS Nguyễn Đình Phức

- TS Nguyễn Nam

- TS Hồ Minh Quang

- TS Nguyễn Hoàng Yến

- TS Lê Quang Trường

- TS Lưu Văn Quyết

- TS Nguyễn Thành Trung

- TS Trương Minh Huy Vũ

- TS Phan Mạnh Hùng

- TS Nguyễn Thúy Hà

- ThS Nguyễn Tăng Nghị

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.