NGHIÊN CỨU VIÊN

NGHIÊN CỨU VIÊN

 

Các nghiên cứu viên tham gia vào các hoạt động khoa học tại Trung tâm và tham gia triển khai các hoạt động khoa học - công nghệ do Trung tâm đề xuất.


- PGS.TS Võ Văn Sen

- GS.TSKH Trần Ngọc Thêm

- PGS.TS Lê Giang

- PGS.TS Nguyễn Đình Phức

- TS Nguyễn Nam

- TS Hồ Minh Quang

- TS Nguyễn Hoàng Yến

- TS Lê Quang Trường

- TS Lưu Văn Quyết

- TS Nguyễn Thành Trung

- TS Trương Minh Huy Vũ

- TS Phan Mạnh Hùng

- TS Nguyễn Thúy Hà

- ThS Nguyễn Tăng Nghị

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.