TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC

 


 

Được thành lập vào năm 2017, Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc (Center for Chinese Studies) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và là một trong những trung tâm đầu tiên ở miền Nam chuyên nghiên cứu các vấn đề đương đại của Trung Quốc từ lăng kính khoa học xã hội và nhân văn dựa trên quan điểm của thế giới, đặc biệt là của ASEAN - tổ chức mà Việt Nam là một thành viên. Điểm đặc biệt của Trung tâm là đặt và phân tích các vấn đề về Trung Quốc từ góc nhìn toàn cầu để nghiên cứu Trung Quốc và văn hóa, xã hội Trung Quốc trong các tương tác đa chiều và trong các mối quan hệ của nó.

 

BIỂU TRƯNG


 

  


TẦM NHÌN

Tầm nhìn của Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc là trở thành một trung tâm nghiên cứu quốc tế có vị thế quan trọng ở khu vực phía Nam Việt Nam và trong tương lai phấn đấu trở thành một trung tâm có tầm cỡ ở Đông Nam Á chuyên nghiên cứu về Trung Quốc đương đại.

 

SỨ MỆNH

- Sáng tạo tri ​​thức và kết nối kiến ​​thức về Trung Quốc đương đại thông qua các phương pháp khoa học tiên tiến;

- Phổ biến kiến ​​thức cho cộng đồng để phát triển và hội nhập;

- Tổ chức các diễn đàn học thuật cho các nhà khoa học, các nhà quản lý và các nhà hoạch định chính sách quốc gia; và

- Thiết lập và phát triển mạng lưới quan hệ quốc tế cho các nghiên cứu Trung Quốc đương đại.

 

SẢN PHẨM

- Các dự án nghiên cứu chuyên sâu về Trung Quốc đương đại;

- Ý tưởng khoa học trong các bài viết và kết quả phỏng vấn trong các diễn đàn chính thống;

- Các chuyên khảo, chuyên đề thành phẩm từ các đề tài nghiên cứu khoa học đã công bố;

- Tọa đàm, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế với kỉ yếu và sách được xuất bản;

- Diễn đàn "Trung Quốc ngày nay" thảo luận các vấn đề của Trung Quốc đương đại; và

- Các dịch vụ khoa học khác có liên quan.

 

NGUYÊN TẮC

Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc tiến hành hoạt động dựa trên các nguyên tắc chính sau:


- Kiến tạo (Construction): Trung tâm không ngừng tìm hiểu, phát triển các phương pháp hoạt động, các loại hình hoạt động sáng tạo có ý nghĩa khoa học và thực tiễn nhằm đóng góp cho kho tàng tri thức xã hội cũng như những cơ sở, nền tảng cho các chính sách quốc gia trong quan hệ quốc tế. Quá trình thực hiện nguyên tắc kiến tạo trong hoạt động dựa trên tinh thần học hỏi, thực nghiệm và đúc kết kinh nghiệm.


- Đối thoại (Dialogue): Trung tâm chú trọng tạo các diễn đàn khoa học mang tính đối thoại và xây dựng vì mục tiêu khoa học cao nhất, là nơi tiến hành các nhiệm vụ khoa học công nghệ quan trọng có liên quan đến Trung Quốc đương đại. Các diễn đàn do Trung tâm tạo dựng mang tính đối thoại nhiều bên, qua đó các vấn đề nghiên cứu sẽ từng bước được giải quyết qua nghiên cứu, trao đổi, thảo luận và công bố thành các sản phẩm khoa học.


- Trách nhiệm (Responsibility): Toàn thể cán bộ, nhân viên Trung tâm làm việc trên tinh thần trách nhiệm vì sự nghiệp giáo dục, khoa học công nghệ và sâu xa hơn là vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững của xã hội. Các thành quả nghiên cứu của Trung tâm luôn mang tinh thần xây dựng và có trách nhiệm với cộng đồng xã hội, nhất là thúc đẩy cộng đồng hiểu biết chính xác và toàn diện các phương diện cụ thể của đất nước Trung Quốc đương đại, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động.


- Kết nối và Lan tỏa (Connection and Widespreading): Trung tâm sẽ nỗ lực đóng vai trò kết nối các nguồn lực tri thức và xã hội, đóng góp cơ hội kết nối học thuật giữa Nhà trường và xã hội, giữa Việt Nam và thế giới, giữa nghiên cứu hàn lâm và ứng dụng xã hội. Trong khuôn khổ hoạt động của mình, Trung tâm sẽ đóng vai trò hỗ trợ kết nối hữu hiệu cho các đơn vị đào tạo và nghiên cứu có liên quan như Khoa Ngữ văn Trung Quốc, Khoa Đông phương học, Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chính sách Quốc gia, v.v..


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.