VĂN PHÒNG TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC

 - Địa chỉ:  Phòng 10-01 Nhà Điều hành Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM

Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, VIỆT NAM

- Điện thoại:  (+84) 28 3724 3301 (ext. 4921)

- Email:  ccs@hcmussh.edu.vn

- Website:  ccs.hcmussh.edu.vn

  

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.