• TỪ ĐIỂN HÁN VIỆT

   

  Đây là một ứng dụng hữu ích cho việc tra cứu các chữ Hán, từ Hán Việt và có thể sử dụng thuận tiện trên điện thoại di động.

 • TỰ ĐIỂN TƯỢNG HÌNH

   

  Đây là một tự điển trực tuyến rất hữu ích cho việc tìm hiểu nguồn gốc các chữ Hán.


 • CÔNG CỤ SOẠN THẢO TRỰC TUYẾN EEWOWW

   

  Hiện Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM đang được truy cập dùng thử công cụ EEWOWW, đây là công cụ soạn thảo trực tuyến hỗ trợ quá trình làm việc của nhà nghiên cứu. EEWOWW tích hợp đầy đủ chu trình làm việc của một nhà nghiên cứu: thu thập dữ liệu, sắp xếp, biên soạn, kiểm tra tính nguyên gốc của tài liệu và hợp tác nghiên cứu.